PRACOWNICY
Magdalen Orlik Mateusz Potaczek Daniel Kubieniec
Robert Stypka Tomasz Hałas

Kierownicy imprez:

Tomasz Kubica, Przemysław Szymczak.