{{day}}

{{dateInMainController}}


Zestaw {{zestawNr.name}}

{{"WYNAJĘTY"}}

{{$index+1}}. {{zestaw.name}}
{{ zestaw.price | formatPrice:2:' ':" zł netto" }}
Suma: {{ sumPriceOffers(zestawNr.number) | formatPrice:2:' ':" zł Netto" }}

{{ 3000 | formatPrice:2:' ':"" }}

{{"Animacja zabaw dla dzieci"}}

img

{{ zestaw.price | formatPrice:2:' ':"" }}

{{zestaw.name}}

ZESTAW JEST WYNAJĘTY W MIEJSCOWOŚCI {{ zestawNr.city + " (W WOJEWÓDZTWIE "+ zestawNr.province + " )" | uppercase}}
ZESTAW NIE JEST DOSTĘPNY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
ZESTAW JEST WYNAJĘTY {{textSold_out_else}} W WOJEWÓDZTWIE {{ zestawNr.province| uppercase}}
W MIEJSCOWOŚCI {{ zestawNr.city | uppercase}}